Mellanrum

Skapa hållbar plast

Det finns många sätt att göra plast mer hållbar - från att tillverka i miljövänliga och förnyelsebart material till att minska energin som behövs för tillverkning, eller genom att låta produkten återvända till ursprungskällan genom kompostering. Vår White paper går in på fördelarna med bioplaster och hur ni kan gå tillväga för att göra er plastprodukt mer hållbar.

  7c4342f6bdecf8c1bfb5d208638421a3  

Mellanrum