Mellanrum

Klimatkalkylator

Med vår klimatkalkylator kan ni jämföra C02-avtryck för plastdetalj tillverkad i Sverige jämfört med en genomsnittlig tillverkare i Kina, samt jämföra oljebaserad ny råvara med återvunnet material. 

Uppskattning av C02-avtryck görs med följande antaganden: 
Elproduktion, svensk elmix 13g C02/kWh. Om vi antar att Mälarplasts maskinpark och en kinesisk motsvarighet drar ungefär samma elförbrukning per ton bearbetad plast så innebär det ungefär 4 kWh/kg plast (Mälarplast förbrukar 1200 MWh och processar 300 ton). Det skulle då innebära att Mälarplast ger upphov till 4 kWh x 13 g = 52 g C02 per kg plast. För kinesisk produktion blir det i snitt 2,8 kg. 

Generellt mått ger att produktionen av plastråvaran ger upphov till 2 kg C02 per kg plast .Sedan ger 1 kg plast (PP/PE) 2 kg C02 vid förbränning. 

Vill du veta mera om klimatavtryck? 

Kontakta oss om ni har frågor som rör en specifik produkt eller detalj så kan vi hjälpa er att ta fram en C02-kalkyl för just er produkt.

Mellanrum