Mellanrum

Mellanrum

Dataskyddspolicy

Mälarplast & Roltex Nordic värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@malarplast.se.

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Mälarplast & Roltex Nordic använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer
 • Faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget
 • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa
 • Finansiell information - eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik
 • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information - din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Mälarplast & Roltex Nordic behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
 • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Laglig grund för behandlingen "varför är behandlingen nödvändig"
För att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen. 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning
med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Mälarplast & August Lundh kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Mälarplast & Roltex Nordic behandlar data inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Mälarplast & Roltex Nordic har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter

Cookies och liknande tekniker
Mälarplast & Roltex Nordic använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse.

Kameraövervakning
På Mälarplast AB/Roltex Nordic AB finns kameraövervakning både inom och utomhus. Syftet är att minimera stölder samt övervakning av automatiska maskiner vid behov nattetid/helger. Övervakningsmaterialet sparas i max 2 veckor.

Vid behov kan de som registrerats klaga hos Datainspektionen om det finns en uppfattning om att företaget bryter mot lagar och regler.

Kontakta oss
Mälarplast & Roltex Nordic har organisationsnummer 556742-4857 (Mälarplast AB) och 556071-8768 (Roltex Nordic AB) och har sitt säte på Hejargatan 14, 63229 Eskilstuna. Kontakta oss på dataskyddsombud@malarplast.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

 
Cookies & liknande tekniker
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse hos oss.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Mälarplast & Roltex Nordics webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på datorn tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Länkar
På webbplatsen www.malarplast.se och www.augustlundh.se finns länkar till andra webbplatser. Denna cookiepolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Kontakta oss
Mälarplast & Roltex Nordic har organisationsnummer 556742-4857 (Mälarplast AB) och 556071-8768 (Roltex Nordic AB) och har sitt säte på Hejargatan 14, 63229 Eskilstuna.

Kontakta oss på dataskyddsombud@malarplast.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy

Dokument:
Dataskyddspolicy & Cookies Mälarplast AB
Dataskyddspolicy

Mellanrum