Mellanrum

Storkök och hushåll

Tallrikar, glas och andra tåliga bruksföremål från MALKO har funnits på marknaden sedan 60-talet i skolbespisningar och andra offentliga inrättningar.

Produkterna ingår nu i August Lundhs sortiment och har sedan 2003 tillverkats av Mälarplast. De flesta produkterna formsprutas i biobaserad PET eller PP. Naturligtvis i livsmedelsgodkända och beprövade material. Datumklockor på detaljerna i kombination med Mälarplasts produktionsstyrningssystem säkerställer spårbarhet ända till materialkällan.

Mellanrum

Green Loop System

Serviser och köksutrustning av bioplast som återvinns innebär en miljövinst genom lägre koldioxidavtryck ur ett livscykelperspektiv.

August Lundh i samarbete med Mälarplast skapar förutsättningar för verksamheter att bli en del av det cirkulära samhället.

Mellanrum