Mellanrum

Produktutveckling

Vi kommer gärna in tidigt i produktutvecklingen för att bidra med vår kompetens inom plastmaterial och design. Här kan man spara mycket pengar och tid genom att tidigt ta hänsyn till plastens möjligheter och begränsningar.

Vi erbjuder CAD- och konstruktion i Solidworks, där vår specialistkompetens inom polymera material ger kunden de bästa förutsättningarna i såväl design som materialval. Genom Solidworks Plastics kan vi också göra virtuella analyser av bland annat formfyllnad, ett utmärkts komplement i designfasen. Med ett knapptryck kan vi sedan skriva ut prototyper i vår 3D-skrivare.

Vårt omfattande nätverk av erfarna och duktiga konstruktörer, prototyptillverkare och verktygsmakare både lokalt och i lågkostnadsländer utgör ett kraftfullt stöd genom utvecklingsfasen. Vi tar på oss helheten så att ni får en kostnadsoptimal och säker leverans!

Mellanrum

Våra tjänster

Mälarplast är specialiserade på serieproduktion för åtminstone 1000 bitar och uppåt, för mindre serier hänvisar vi oftast till specialiserade prototyptillverkare.

Mellanrum

Mellanrum