Mellanrum

Green Loop System

Green Loop är ett cirkulärt system där produkter för storkök återanvänds i verksamheten i stället för att köpas in, användas och sedan slängas. Modellen bygger på Roltex Nordics redan existerande produktkatalog av bland annat tallrikar, brickor och köksutrustning som flitigt har använts av offentliga verksamheter sedan årtionden, som den välkända MALKO-tallriken med sitt karaktäristiska granitmönster. 

Produkterna har en överlägsen hållbarhet och kan användas i snitt 3-5 år innan de slits ut. Genom recirkulation förlängs livslängden och produkterna kan återvinnas om och om i minst 30 år utan att vare sig hållbarheten eller hållfastheten påverkas. När produkten inte längre kan återanvändas för tidigare ändamål tillverkas en annan plastprodukt, eller så går plasten till energiåtervinning. 

Produkterna i Green Loop System tillverkas av återvunnen bioplast. Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för alternativa material som glas, porslin och melamin, och genom recirkulation av materialet är produktionen i det närmaste CO2-neutral. Green Loop System blir därmed ett viktigt verktyg för verksamheter som bedriver ett aktivt miljöarbete, och modellen uppfyller alla krav för cirkulär upphandling. 

Ekonomiskt gynnsamt med abonnemang
Köksutrustning är en nödvändig och ibland kostsam del för verksamheter inom den offentliga sektorn. Därför finns möjlighet för verksamheter att abonnera Green Loop System i stället för att köpa. Genom flexibla avtal kan verksamheter välja precis det som de behöver utan risk för oförutsedda kostnader, något som sparar tid, personal och kapital. 

Ett slutet recirkulationssystem innebär en lösning på vår tids stora miljöutmaningar. Det finns dock fler fördelar med ett slutet system i form av ett jämnare kostnadsflöde och minskat svinn. Detta visar sig tydligt vid analys av liknande system med andra material. Porslin och glas går ofta sönder och behöver regelbundet bytas ut. 

Vikten av en trygg och säker matsal

Roltex Nordic designar produkter som ska hålla för storkök och offentliga miljöer. Detta ställer särskilt höga krav på miljö och säkerhet. Arbetsmiljön inom storkök är ofta tung och fysiskt ansträngande. Repetitiva tunga lyft pekas ut som en stor riskfaktor för kökspersonal som ofta drabbas av förslitningsskador.

Green Loop System innebär även en förbättrad arbetsmiljön i matsalen. Studier visar att plastserviser sänker ljudnivån med i genomsnitt 11-19 dB(A) i det högre frekvensområdet där vår hörsel är som känsligast, något som minskar risken för hörselskador och förbättrar arbetsmiljön för såväl personal som matgäster. 

Miljövänlig plastutrustning sedan 1921

Roltex Nordic är ett innovativt svenskt företag som har levererat kvalitetsprodukter till storkök och catering sedan 1921. Företaget är marknadsledande leverantör av bisfenolfria produkter och med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet står Roltex Nordic för en stor del av Mälarplast miljöanpassade produktion.

Läs mer om Roltex Nordic på deras hemsida: Roltex

Mellanrum