Mellanrum

Cirkulära lösningar

Regenererad och biobaserad plast har en viktig roll att spela i omställningen mot ett hållbart samhälle, liksom cirkulära flöden av återvunnen plast.


På Mälarplast använder vi gärna regenererat (återvunnet material) och olika typer av bioplaster där så är möjligt. Att välja rätt material med hänsyn till såväl produktkrav, ekonomi som miljö är en del av vårt kundunika erbjudande.

Det finns idag en stor flora av biobaserade plaster som skulle kunna ersätta uppemot 80% av alla tillämpningar. Istället för olja kommer råvaran från majs, cellulosa eller sockerrör. Det finns även bionedbrytbara kvaliteter som kan nyttjas för tex kompostering eller i rötprocesser till biogas.

Bytet från petroleumbaserad plast till förnyelsebara, regenererade eller komposterbara material kan vara det enklaste sättet att lätta produktens miljöpåverkan. Dessa material kan minska mängden icke förnybara råvaror samtidigt som de fysiska och estetiska egenskaperna hos en produkt förbättras. 

2017 ingick Mälarplast i ett projekt i samarbete med Eskilstuna kommun, med syfte att undersöka vilka plastprodukter i Eskilstuna som lämpade sig för återbruk enligt modellen cirkulär ekonomi. Projektet resulterade i en ny, innovativ modell för återvinning – Green Loop System. Green Loop System innebär att produkter för storkök och catering abonneras eller hyrs ut till verksamheter, för att sedan återföras till fabriken för återvinning i ett eget slutet system. 

Sedan 2017 har vi vidareutvecklat vår verksamhet och vårt erbjudande av hållbara material och återvinning, och Green Loop System är ett exempel på en av flera cirkulära lösningar som idag ingår i vårt kunderbjudande. Studier visar att plast kan vara det mest miljövänliga alternativet om det återvinns, och vår målsättning är att hjälpa fler kunder till att ställa om till cirkulära lösningar.

Vi hjälper er att ställa om

Att välja det bästa materialet för din produkt kan vara en svår uppgift, och många plastproducenter arbetar bara med några typer av material. På Mälarplast har vi gedigen kunskap om biobaserade och komposterbara material, plaståtervinning och cirkulering av plastmaterial. Med vår materialkännedom kan vi erbjuda våra kunder rätt produkt, i rätt material, som inte bara är grönare men också säkrare och mer hållbar. 

Mellanrum