Åtgärder 2020-03-12 med anledning av Corona-viruset

Besökare och transporörer

Besökare är välkomna under förutsättning att de inte har sjukdomssymptom som feber, hosta och/eller snuva eller kommer från eller under de senaste två veckorna vistats i områden med utbredd Coronasmitta. Undvik nära kontakt som handslag om möjligt.

Transporter och gods lämnas och hämtas som vanligt. Undvik nära kontakt med chaufförer. Gods från länder med förhöjd risk för smitta ska lämnas i karantän på lagret i minst 48 timmar innan öppning och vidare hantering.


Personal

Vi uppmanar samtliga våra medarbetare att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten, vara noga med sin handhygien och stanna hemma om man känner sig sjuk (feber, hosta och/eller snuva), det gäller oavsett om man varit i ett riskområde eller ej.

Sjukanmälan skall göras som tidigare till vår sjuk-och friskanmälningstjänst samt genom direktkontakt med närmsta chef.

Karensdagen är slopad tills vidare. Dettas innebär att de som är sjuka får ersättning från första sjukdagen.

Vi avstår närmaste tiden från deltagande i större sammankomster utanför företaget. Våra internmöten rullar dock på som vanligt och det är också helt OK att äta lunch och fika tillsammans även fortsättningsvis.

Resor, både internationella och nationella, är enbart tillåtna vid affärskritiska behov. Detta gäller för samtliga medarbetare hos oss på Mälarplast inklusive August Lundh. Resor till någon av riskområdena, listade av UD, är ej tillåtna. Om möjligt skall WebEx eller andra digitala möteskanaler användas istället. Våra resande säljare, Alberto och Allan, kommer i möjligaste mån att arbeta hemifrån och ej på kontoret.

Alla beslut kan komma att uppdateras beroende på utvecklingen

Eskilstuna 2020-03-12
MÄLARPLAST
Peter Wall
Verkställande direktör
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer