Miljö

Många tror att plast är negativt för miljön, kanske beroende på larmrapporter om plast i haven eller skräp runtomkring oss i naturen. Och att plast kommer från olja som betyder utsläpp av växthusgaser. Men rätt använt kan plast tvärtom vara det miljövänligaste alternativet.

Några exempel:

  • Termoplaster kan återvinnas och bli till nya plastprodukter.
  • Energiåtgången i hela produktionsprocessen är lägre än för många alternativa material.
  • Materialet möjliggör lägre vikt i tex emballage och fordon vilket över en produkts livscykel medför ett minskat nettoutsläpp av koldioxid.

På Mälarplast arbetar vi ständigt med förbättringar inom miljöområdet. Därför är vi sedan många år tillbaka certifierade enligt ISO 14001:2015.

Vi strävar alltid efter att återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det produktionsspill som uppstår. Detta gäller naturligtvis även den spillvärme som genereras i produktionsprocessen – den tillvaratas idag för uppvärmning av fastigheten och tack vara ackumulatortankar och värmeväxlare klarar vi en stor del av uppvärmningsbehovet utan extra energitillskott.

Plastbearbetning är energikrävande och därför investerade vi under 2018 i en solcellsanläggning som nu täcker våra tak. Anläggningen ger ca 120 MWh per år och gör att ca 10% av vår elförbrukning nu kommer närproducerat direkt från solen.

Vi ställer också krav på att våra samarbetspartners och leverantörer bedriver ett aktivt miljöarbete.

På Mälarplast använder vi gärna regenererat (återvunnet material) och olika typer av bioplaster där så är möjligt. Att välja rätt material med hänsyn till såväl produktkrav, ekonomi som miljö är en del av vårt kundunika erbjudande.

Det finns idag en stor flora av biobaserade plaster som skulle kunna ersätta uppemot 80% av alla tillämpningar. Istället för olja kommer råvaran från majs, cellulosa eller sockerrör. Det finns även bionedbrytbara kvaliteter som kan nyttjas för tex kompostering eller i rötprocesser till biogas.

Kontakta oss så får du veta mer!
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer