Hållbarhetsrapport 2020-2021 - Mälarplast AB
Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

Med de 17 globala målen för hållbar utveckling från agenda 2030 och Sveriges 16 miljökvalitetsmål som utgångspunkt redogör hållbarhetsrapporten för hur Mälarplast arbetar aktivt med förbättringar inom hela organisationen för att minska negativa effekter på den miljö som kan påverkas av vår verksamhet.
Den årliga hållbarhetsrapporten har genomförts av bolagets miljöansvarige Tommy Eriksson i mars 2021 för redovisning på lednings genomgång i maj samt till tillsynsmyndigheten. Mälarplasts verksamhet är tillståndspliktigt (miljöfarlig verksamhet, B-klassning, sedan 2017), medan verksamheten i systerbolaget August Lundh AB är så pass ringa att inga miljötillstånd krävs.

Globala mål för en hållbar utveckling - Agenda 2030

Tommy Eriksson, Hållbarhet, Kvalitet & Miljöansvarig:
Om vi blickar tillbaka så kan vi se att andelen bioplast eller biobaserad plast i vår produktion har ökat signifikant, vilket är glädjande och i linje med våra mål. Vi ska ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta, både när det gäller vår egen direkta miljöpåverkan och vår indirekta påverkan på miljön via våra leverantörer och andra aktörer i samhället.

Tommy Eriksson, Controller, Kvalitet och Miljö - Mälarplast ABVi vill se en utveckling av material och tekniker som gynnar framtiden och ger en långsiktigt bra värld.


Hållbarhetsrapport

Mälarplast 2020-2021


Hållbarhetsrapport | Mälarplast AB
Miljö och samhälle | Mälarplast AB

Hållbarhet

Mälarplast hållbarhetsarbete är en del av vår affärsstrategi – att vara Sveriges grönaste plastföretag. Med FN:s och Sveriges miljömål som utgångspunkt arbetar vi med ständiga miljöförbättringar för att bidra till en minskad klimatpåverkan och ett hållbart samhälle.

east Läs mer
Cirkulära lösningar | Mälarplast AB

Cirkulära lösningar

Regenererad och biobaserad plast har en viktig roll att spela i omställningen mot ett hållbart samhälle, liksom cirkulära flöden av återvunnen plast.


east Läs mer

Läs mer

 • Klimatkalkylator - Mälarplast AB

  Klimatkalkylator

  Med vår klimatkalkylator kan ni jämföra C02-avtryck för plastdetalj tillverkad i Sverige jämfört med en genomsnittlig tillverkare i Kina, samt jämföra virgin råvara mot återvunnet material.


  east Till kalkylatorn
 • Plaster vi bearbetar

  Plast är ett mångsidigt och flexibelt material som lämpar sig för en mängd olika användningsområden, från bilindustrin till sjukvården, hushållsprodukter till byggkomponenter.

  east Läs mer
 • Om Mälarplast

  Kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet är ledord på Mälarplast. Hos oss är kundens önskemål och behov alltid i fokus – rätt kvalitet är att leverera vad kunden vill ha, när kunden vill ha det.


  east Läs mer
 • Vår historia - Mälarplast AB

  Vår historia

  Mälarplast har sitt ursprung i Aktiebolaget Pollobak i Eskilstuna som bildades i början av 1970-talet. Några av våra kunder har varit med större delen av resan från nystartat plastföretag.


  east Läs mer
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer