Prisjustering

Bäste kund och samarbetspartner,

Som ni säkert sett och hört har det senaste året varit väldigt turbulent på många marknader. Störningar i materialleveranser, obalanser på fraktmarknaderna, skenande energi- och råvarupriser har tyvärr blivit vardag. Mälarplast har arbetat aktivt under hela tiden för att säkra upp material och försöka hålla tillbaka de i många fall extrema prisuppgångarna på plastråvara med förhoppningen att trenden skulle vända ner. Tyvärr har de senaste månaderna istället påvisat eskalerande kostnadsökningar inte bara på råmaterial utan även på elenergi, den viktigaste basen i vår tillverkning utöver material. Den försvagade kronan har även den bidragit till ökade inköpskostnader på många insatsråvaror.

För att nämna några exempel så har priset för basplaster som PP och PE ökat med över 60%, för PC och ABS ser vi nära nog en fördubbling. Prisuppgångarna drar även med sig priset på återvunnen råvara och bioplasterna. Vi har trots egenproducerad solcellsel och en stor andel bundna avtal sett kostnadsökningar på vår produktionsel på 40-50 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Mälarplast har under många år varit duktiga på att effektivisera och motverka prisökningar, vilket möjliggjort små historiska prisjusteringar. Med den senare tidens marknadshändelser måste vi dock genomföra en prishöjning om ca 15%. Justeringen genomförs per omgående för nya order samt för tidigare lagda order med leveranser efter 1 maj.

Vi hoppas på förståelse för dessa extraordinära åtgärder och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete framöver.

Med vänliga hälsningar,
MÄLARPLAST AB
Peter Wall
Verkställande direktör

X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer