Eskilstuna utvald till Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.
Mälarplast är ett av flera lokala företag som har varit delaktiga i Eskilstunas ansökan till Viable Cities program och den 1 oktober kom det glädjande beskedet att Eskilstuna tillsammans med 13 andra städer blivit antagna till satsningen. Antagningen innebär att Eskilstuna får möjlighet att växla upp det pågående hållbarhetsarbetet med ambitionen att skapa förutsättningar för lokala aktörer att i samverkan med kommunen, myndigheter och civilsamhället snabba på klimatomställningen.

För Mälarplast innebär det att ett fortsatt utvecklande av vårt hållbarhetserbjudande med fokus på cirkulära flöden av plastprodukter och det pågående skiftet från petroleumbaserade plaster till förnyelsebara, regenererade eller biobaserade.

Mer information om innovationsprogrammet hittar du på Viable Cities hemsida: www.viablecities.se

Eskilstuna antagna  till Viable Cities
X
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer