Informationsfilm

Mälarplast har i samarbete med Rocca Studios tagit fram en informationsfilm som ger en inblick i hur vi arbetar – från konceptutveckling till produktion, montering och förpackning.

Vi är plastlegotillverkaren med den flexibla produktionen. Gör din förfrågan idag!